ფესტივალის გუნდი

გიორგი ქლაინი

საერთაშორისო პროგრამის კოორდინატორი და ღონისძიებების/პროექტების მენეჯერი

თორნიკე ღლონტი

ტექნიკური დირექტორი

ზურაბ ბეჟაშვილი

იურისტი

ირაკლი დევაძე

საფინანსო სამსახურის უფროსი

ბეჯან ხაბაზი

ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი